Header

Promotiemiddelen

Visit Land van Cuijk ziet het als haar taak er voor te zorgen dat, ook buiten onze regio, meer aandacht wordt besteed aan wat er in ons Land van Cuijk te beleven valt. Want hoe beter deze regio wordt gepromoot, des te groter is de kans dat toeristen en recreanten naar ons gebied willen komen, des te meer zij uiteindelijk ook gaan besteden en des te waarschijnlijker wordt een stijging van de omzet van de toeristisch-recreatieve ondernemers in het Land van Cuijk.

Uitgangspunt voor Visit Land van Cuijk is dat alle toeristisch-recreatieve ondernemers in het Land van Cuijk naar eigen draagkracht en interesse kunnen deelnemen aan de activiteiten van Visit Land van Cuijk dan wel producten kunnen afnemen.