Header

Resultaten

Wij krijgen regelmatig, al dan niet rechtstreeks, de vraag wat voorheen het Regionaal Bureau voor Toerisme en Visit Land van Cuijk nu eigenlijk dóet. En wat de inspanningen van Visit Land van Cuijk feitelijk opleveren.
Het zijn logische en ook terechte vragen. Immers, de werkzaamheden die wij uitvoeren en de promotionele activiteiten die wij namens het Land van Cuijk doen worden betaald met zowel gemeenschapsgeld (subsidie gemeente) als met geld van ondernemers (financiële bijdragen voor onze producten en diensten). Dan is het vanzelfsprekend dat je regelmatig verantwoording aflegt over wat je doen en wat de resultaten van je inzet zijn.

In onderstaand overzicht worden de resultaten van de afgelopen jaar op een rij gezet. Alleen 2018 ontbreekt; aan het einde van dat jaar is geen feitenopsomming gemaakt.