Header

Vakantiekrant 2023

VAKANTIEKRANT LAND VAN CUIJK 2023

* met tips en een actuele agenda voor mei tot september;
* mee te geven aan gasten van verblijfsaccommodaties;
* verspreiding via verblijfsaccommodaties, Toeristische Informatiepunten en openbare gelegenheden;


De Vakantiekrant telde afgelopen jaar 28 pagina’s, gedrukt op krantenpapier en in het formaat A3.
De oplage wordt 10.000 exemplaren.