Header

RBT presenteert meerjarenvisie

Maandag 17 mei 2021
Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) heeft een visiedocument gemaakt met de titel 'Onvergetelijk Onthaasten'.
De meerjarenvisie benadrukt het (bredere) belang van toerisme voor het Land van Cuijk, gaat in op de vraag hoe toeristen kunnen worden geinteresseerd naar onze regio te komen en beschrijft de toekomstige rol en betekenis van het RBT.
Onderdeel van het visiedocument is ook een gezamenlijke bijdrage van de zeven lokale en regionale toeristisch-recreatieve platforms, waarin zij aangeven waarom en hoe zij meer met elkaar en met het RBT willen samenwerken.


Geïnspireerd door Perspectief 2030 hebben wij gezocht naar antwoorden op vragen als
  • hoe ontwikkelt de toeristische sector in het Land van Cuijk zich? 
  • welke relevante ontwikkelingen komen er ook op onze regio af? 
  • hoe kan toerisme en recreatie een bijdrage leveren aan het oplossen van
    maatschappelijke vraagstukken in onze regio?
  • hoe verzilveren we, in samenwerking met anderen, de kansen die zich voordoen? 
  • hoe kan het Land van Cuijk zich onderscheiden van andere toeristische regio’s?
  • wat kan daarin de rol van het Regionaal Bureau voor Toerisme zijn?
  • wat is nodig om die rol goed te kunnen vervullen?
Het visiedocument is ontwikkeld in samenspraak met tal van betrokkenen, zoals de wethouders en ambtenaren toerisme en recreatie van de vijf gemeenten, ondernemers, belangenorganisaties, experts op het gebied van onder meer vrijetijdsbesteding en regiomarketing en de lokale en regionale toeristisch-recreatieve platforms. 

Maatschappelijke meerwaarde toerisme en recreatie
Kort na het verschijnen van ons visiedocument publiceerde CELTH (Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality), in samenwerking met drie onderwijsinstellingen, een onderzoek naar de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie. De conclusies van dat onderzoek sluiten naadloos aan op wat wij al in ons visiedocument hadden geconstateerd.
Lees het rapport 'Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie' hieronder.