Header

Dag van Toerisme en Recreatie: gesprek over toekomst toerisme in Land van Cuijk

Zondag 17 december 2023

Op 7 december jongstleden hebben meer dan 60 ondernemers deelgenomen aan de Dag van Toerisme en Recreatie in het Land van Cuijk. De bijeenkomst werd georganiseerd door het bureau Ginder, dat in opdracht van de gemeente een toekomstvisie voor toerisme en recreatie in het Land van Cuijk ontwikkelt.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over hoe toerisme en recreatie ingezet kan worden om bredere maatschappelijke doelen te behalen. Zo is toerisme en recreatie belangrijk voor het geluk en welzijn van inwoners, is het een middel om het voorzieningenniveau op peil te houden (zodat bijvoorbeeld de supermarkt in een kleine kern open kan blijven), maar is het ook een instrument om cultureel erfgoed in stand te houden. Dit geldt ook voor het Land van Cuijk, waar het voorzieningenniveau in een aantal kleinere kernen onder druk staat en waar veel cultureel erfgoed is. De visie toerisme en recreatie zal dan ook een bijdrage leveren aan de oplossing voor dergelijke opgaven voor het Land van Cuijk. 

In groepsgesprekken zijn verschillende vragen aan bod gekomen. 

  • Positionering van het Land van Cuijk: wat zijn de kernkwaliteiten van het Land van Cuijk en wat is belangrijk om mee te nemen in de toeristische profilering en positionering? 
  • Inwoners centraal: op welke manier kunnen inwoners profiteren van toerisme en recreatie en hoe kunnen inwoners ambassadeurs worden van het Land van Cuijk? 
  • Het beleven van de landschappen: wat zijn de bijzondere landschappen en op welke manier kunnen deze landschappen met elkaar verbonden worden? 
  • Reis door de geschiedenis: welke verhalen en/of belangrijke elementen uit de geschiedenis zijn terug te vinden in het Land van Cuijk en hoe kan het aanbod beter verbonden worden? 
  • Land van Cuijk vier seizoenen: is er voldoende jaarrond aanbod in het Land van Cuijk en zijn er nog kansen voor het ontwikkelen van slechtweervoorzieningen? 
  • Gastvrije samenwerking: hoe wordt de samenwerking momenteel ervaren en waar liggen nog kansen voor verbeteringen? 

Uit de groepsgesprekken is een aantal belangrijke aandachtspunten gekomen, zoals  

  • de basisvoorzieningen langs routes moeten op orde zijn, zoals bankjes, afvalbakken en bewegwijzering. Ook TIP’s en folderpunten zijn belangrijke plekken;
  • Er is best wel wat jaarrond aanbod, alleen zijn inwoners zich te weinig bewust van wat er allemaal speelt en wat er is;
  • Zorg als ondernemers dat je elkaar weet te vinden en wees trots op wat er allemaal te doen is in het Land van Cuijk. 

De komende tijd werkt Ginder de vragen, antwoorden, kansen en suggesties uit de gesprekken verder uit. Het leidt uiteindelijk tot de visie Toerisme en Recreatie,. die naar verwachting in het voorjaar van 2024 de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Bijgaand de presentatie van de  bijeenkomst van 7 december,.

(bron: Ginder)