Header

Wat doet Visit Land van Cuijk?

Visit Land van Cuijk spant zich in om meer toeristen en recreanten te overtuigen om naar het Land van Cuijk te komen én hen te bewegen meerdere dagen in onze regio te verblijven.
Visit Land van Cuijk werkt daarbij samen met ondernemers, organisaties, gemeente, onderwijsinstellingen en toeristisch-recreatieve platforms in het Land van Cuijk en met collega-organisaties buiten de regio.
De inspanningen van Visit Land van Cuijk moeten leiden tot een economische en leefbaarheidsimpuls voor het Land van Cuijk. De inzet van Visit Land van Cuijk draagt bij aan een aantrekkelijkere omgeving, waarin het goed wonen, werken én vertoeven is.

Visit Land van Cuijk volgt vier sporen:

 1. Marketing en promotie
  actieve promotie van dat wat het Land van Cuijk aantrekkelijk maakt voor toeristen. Dat gebeurt zowel offline (promotiemiddelen, beurzen en evenementen, perspublicaties) als online (website en sociale media);
 2. Kennis & Inzicht
  organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten, met als doel om ondernemers te inspireren en de samenwerking binnen het Land van Cuijk te bevorderen;
 3. Ondersteunen
  faciliteren van informatiepunten en Groeters ('gidsen') en samenwerking met toeristisch-recreatieve platforms in het Land van Cuijk;
 4. Ontwikkelen
  samen met ondernemers en organisaties nieuwe activiteiten, producten en diensten ontwikkelen.
Vragen? Neem contact met ons op.