Header

Organisatie

De uitvoeringsorganisatie van Visit Land van Cuijk bestaat uit:

Erik Jansen
toeristisch manager
erikjansen@visitlandvancuijk.info
telefoon 06-20597711

Suzanne van Alem
coördinator
info@visitlandvancuijk.info
telefoon 06-13285329

Beiden zijn voor 16 uur per week aan Visit Land van Cuijk verbonden.