Header

Meerjarenvisie 2022-2025

Visit Land van Cuijk heeft in mei 2021 haar meerjarenvisie voor de periode 2022-2025 gepresenteerd. 
De meerjarenvisie 'Onvergetelijk Onthaasten' benadrukt het (bredere) belang van toerisme voor het Land van Cuijk, gaat in op de vraag hoe toeristen kunnen worden geinteresseerd naar onze regio te komen en beschrijft de toekomstige rol en betekenis van Visit Land van Cuijk.
Onderdeel van het visiedocument is ook een gezamenlijke bijdrage van de zeven lokale en regionale toeristisch-recreatieve platforms, waarin zij aangeven waarom en hoe zij meer met elkaar en met Visit Land van Cuijk willen samenwerken.


Geïnspireerd door Perspectief 2030 hebben wij gezocht naar antwoorden op vragen als
  • hoe ontwikkelt de toeristische sector in het Land van Cuijk zich? 
  • welke relevante ontwikkelingen komen er ook op onze regio af? 
  • hoe kan toerisme en recreatie een bijdrage leveren aan het oplossen van
    maatschappelijke vraagstukken in onze regio?
  • hoe verzilveren we, in samenwerking met anderen, de kansen die zich voordoen? 
  • hoe kan het Land van Cuijk zich onderscheiden van andere toeristische regio’s?
  • wat kan daarin de rol van het Regionaal Bureau voor Toerisme zijn?
  • wat is nodig om die rol goed te kunnen vervullen?
Het visiedocument is ontwikkeld in samenspraak met tal van betrokkenen, zoals de wethouders en ambtenaren toerisme en recreatie van de -toen nog- vijf gemeenten, ondernemers, belangenorganisaties, experts op het gebied van onder meer vrijetijdsbesteding en regiomarketing en de lokale en regionale toeristisch-recreatieve platforms.